Tokia šventai kilni sekmadienio byla:
ir Kristus, ir giesmė, ir kamža, ir stula…
Nereikia šiandien mums buitim save sudrumsti –
ramybė lai srovens per sielas kaip sula.
(Česlova Jakštytė)

3. Mylimas Dieve. Tu nori, kad žmonės gėrėtųsi Tavo Pasauliu. Dėkojame Tau už poilsio dieną.

Kaip keista, kad Dievui, kuris mums laiką duoda, mes taip dažnai neturime laiko.

Trečiasis Dievo įsakymas, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo toks paprastas, kalba apie gyvenimo esmę, skatina pamąstyti apie sudėtingus mūsų santykius su laiku, apie Dievą, kuris mums tą laiką padovanojo, ir apie tai, kad gyvenime privalome rasti laiko jo Dovanotojui. Tik šitaip išmokslime laiką tausoti, savo gyvenimą nugyvensime tikslingai ir turiningai ir suspėsime padaryti viską, ką privalome padaryti.