Atsiprašyti ir aš tikrai Tavęs turiu,
kad Vardą gan dažnai be reikalo tariu…
Privalome išmokti taip tart šį Didį Žodį,
kad auksu šviestų jis ir niekada – variu.
(Česlova Jakšytė)

2. Mylimas Dieve, Tu esi galingesnis ir protingesnis už mane. Aš noriu Tave garbinti ir nenaudoti Tavo vardo blogiems tikslams.

“Viešpats nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam jo vardą.” Taip, nusižengę kitiems Dievo įsakymams, pasekmes ne visada iš karto pajuntame, tačiau čia perspėjama: taip elgdamiesi, pasekmes pajusime labai greitai. Todėl netarkime šio vardo be reikalo ir būtinybės! Šis vardas skirtas ne mūsų manipuliacijoms (nors ir kokios jos būtų!), šis vardas skirtas ne savanaudiškiems tikslams dangstyti, nešvariems darbams paslėpti. Tai vardas, duotas mūsų išganymui. Vardas, kuris gali pakeisti, permainyti mūsų gyvenimą, jei tik būsim su juo.