Nors mėlynas dangus, bet ta šaka juoda…
Taip lygiai ir aistra yra kaip neganda,
jei kito laimę ji savimi staiga sugriauna, –
ne rojaus sodai tai, o sielvarto goda.
(Česlova Jakštytė)

9. Mylimas Dieve, aš noriu niekad negeisti svetimo vyro ar svetimos moters, vergo ar vergės, jaučio ar asilo, bet ko, kas priklauso kitam.

Šie žodžiai mus sulaiko, kad nesibrautume į kito žmogaus gyvenimą, jie ragina žinoti savo ribas. Pirmas mūsų uždavinys – suvokti savo 9bet ne svetimo) gyvenimo tikslą.

Kol klausi, kuo aš esu geresnis ar blogesnis už kitą, visada rasi tokį, kuris turės mažiau nei tu, kad galėtum jį niekinti, ir tokį, kuris turės daugiau už tave, kad imtum menkinti save.

Tuo tarpu svarbiausia tavo gyvenime turi būti ne taip, kaip tu atrodai, palyginti su kitais, bet kaip panaudoti tai, ką Dievas davė vien tau.