Jei svetimus turtus užgrobt tau kils minčių,
tai bus nelyg „daina“ klaiki juodų kačių;
manai taip praturtėt?.. Tu dar labiau nuskursi
ir gausi tik pelus, o ne gubas kviečių…
(Česlova jakštytė)

10. Mylimas Dieve, Tu esi dosnus ir geras. Leisk man būti laimingam ir tenkintis tuo ką man suteikti.

Per Šventas Mišias meldžiant Dievą atleidimo tariami žodžiai: „Prisipažįstu Visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais.“ Mažiausiai dėmesio skiriame savo mintims, nes niekas nemato ir negirdi. kaip tik tai, kas vyksta mūsų minčių pasaulyje, nulemia mūsų gyvenime ir visa kita. Ne sykį žmogus, kurio gyvenime netikėtai įvyksta kas nors nemalonaus, sako: „Niekada nebūčiau pamanęs, kad galiu šitaip pasielgti“. Ne, tai netiesa. jis pasielgė taip, kaip jau buvo prileidęs mintyse. kiekviena mintis siekia įsikūnyti, materializuotis. jei kokio nors proceso nesustabdysi dar mintyse, tai pirmai palankiai progai pasitaikius, jis bus įgyvendintas.

Šis Dievo įsakymas klausia: kokios mintys tave apninka? Kai tai išsiaiškinsi, tada suprasi, kas esi ir kur iš tikrųjų krypsta tavo gyvenimas.