Kaip medžiai su žeme, kaip žemė su javais,
taip tu šventom šaknim sujungtas su Tėvais:
išsaugok šias šaknis – nebenutrauk jų niekad;
atmink juos po mirties. Ir rūpinkis gyvais…
(Česlova Jakštytė)

4. Mylimas Dieve, Tu esi geras ir mylintis, nors ir ką mes bepadarytume. Aš norėčiau taip mylėti ir savo tėvus.

Šis Dievo įsakymas, kalbantis apie pagarbą tėvams, iš teisybės pasako paprastą tiesą – jei nemokame rasti bendros kalbos su pačiais artimiausiais žmonėmis, beviltiška tikėtis, jog mokėsime ilgiau bendrauti su kitais.

Kaip svarbu, kad šeimoje sumaniai tarpuotųsi vyresniosios kartos patirtis Sll jaunesniosios maksimalizmu ir veržlumu.

Jaunuoliams nereikėtų teisti savo tėvų už jų klaidas, bet stengtis suprasti, kodėl jie tapo tokie, kokie dabar yra.

Jei tavo santykiai su senąja karta, Sll praeitimi, iš kurios esi atėjęs, yra geri, tai tavo gyvenimo pamatas tvirtas ir gali drąsiai žvelgti į atetį.